ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷

akhlagh977

نشست علمی تخصصی اخلاق حرفه‌ای در کلینیک

سخنران : دکتر زهره سپهری شاملو

یکشنبه 22 مهرماه 1397  ساعت 12  الی 13:30

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

آخرین اخبار