ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۷

hamayeshsalamat

سومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری از اعتیاد از تاریخ 11 تا 13 شهریور ماه 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

این همایش دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام و با حمایت مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر میزبان تعدادی از  مسئولین وزارتی و500 کارشناس و  دانشجو عضو شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان دانشگاه های سراسر کشور خواهد بود.

اهداف این همایش:

مواردی چون ارائه آموزش های پیشگیرانه در زمینه آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد،

تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوع دوستی در بین دانشجویان،

جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همیاری در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی،

توانمندسازی و تقویت روحیه خودباوری در زمینه اشتغال و کارآفرینی

تبادل تجربیات بین اعضای کانونها و آشنایی با سازمانها و نهادها و دستگاه های موثر در فعالیتهای پیشگیرانه و سلامت محور

در این همایش 12 کارگاه آموزشی با محورهای علمی اجتماعی شدن امر پیشگیری،  خود مراقبتی، مغز وابسته، شکست عاطفی و نشاط اجتماعی برگزار می شود

دبیرخانه همایش در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر  می باشد

 دبیر علمی همایش خانم دکتر صادقی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و دبیر اجرایی همایش خانم دکتر طبیبی رییس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن دبیرخانه همایش: 38806921

آخرین اخبار