ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷

madar97125

هدف این همایش فراهم نمودن فرصتی جهت تبادل یافته های پژوهشی و دانش روانشناسان، جامعه شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت است تا دانش و فرهنگ مادرانه را نشر و بازتولید نمایند. بدینوسیله  از همه اندیشمندان و پژوهشگران صمیمانه دعوت می شود تا با هدف ارتقای دانش در تعلیم و تربیت دوران کودکی و بازتعریف جایگاه مادر در فرایند تحول و بهداشت روانی انسان ها  مشارکت فعال در همایش داشته باشند.

این همایش با محورهای تربیتی :

فرزند پروری - مادر،‌ خانواده و مدرسه  -  مادر، فرهنگ و ارزش ها

و با محورهای روانشناختی :  - سلامت مادر – خانواده -  کودک- جامعه برگزار می شود

 

زمان برگزاری همایش:

7 الی 8 اسفند 1397

دبیرخانه همایش: (05138803557 -09156542646 )

نمابر:  05138807335

ایمیل: fed@um.ac.ir

 

سایت همایش:

https://ncm.um.ac.ir/index.php

 

 

 

 

 

آخرین اخبار