ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۷

hdolatpaju

دومین همایش ملی دولت پژوهی  در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان :

دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز

محورهای همایش:  مباحث نظری و اندیشه،   مباحث اجرایی و کاربردی،  مباحث ملی،   مباحث منطقه ای و بین المللی،  مباحث جامعه شناسی ،   مباحث اقتصادی ،   مباحث تاریخی

هفتم و هشتم اسفندماه ۱۳۹۷  دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات بیشتر در سایت همایش

Stateconf2.um.ac.ir

.

.

 

آخرین اخبار