ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

amar98

 

بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور در روزهای 19 و 20 تیرماه 1398 در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

 

 

آخرین اخبار