ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

CloningWorkshop

کارگاه مهندسی ژنتیک ،کلونینگ وانتقال ژن به باکتری در تاریخ  19و20تیرماه 1398 در محل آزمایشگاه بیوتکنولوزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

شماره تماس: 05138803712

ثبت نام از طریق:  college.um.ac.ir

 

 

آخرین اخبار