ارسال شده در تاریخ : شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

khordeghi

 رویداد چالش‌های فناورانه در حوزه مهندسی خوردگی در دانشگاه فردوسی مشهد  در روز چهارشنبه  8 اسفندماه 1397 از  ساعت ۸ صبح در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

محورهای همایش

حفاظت کاتدی

بازدارنده‌های خوردگی

انتخاب مواد

پوشش و رنگ

خوردگی دمای بالا و اکسیداسیون

هوشمند سازی سیستم‌های کنترل خوردگی

اهداف همایش

استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویی به نیازمندی‌های فناورانه صنایع

شبکه‌سازی متخصصین ، نوآوران و نخبگان

کمک به توسعه دانش‌بنیان واحدهای صنعتی

کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و پاسخگویی به نیازهای واحدهای صنعتی

تسهیل ارتباط صنعت و با پژوهشگران و نخبگان و نوآوران

دبیرخانه همایش :

‌دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

ایمیل:corrosionevent@gmail.com

تلفن:05138944775

سایت همایش :

http://minon.ir

 

آخرین اخبار