ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری برنامه های ذیل را از تاریخ 15 الی 21 اسفندماه 1397 برگزار می نماید.

manabee97122

آخرین اخبار