ارسال شده در تاریخ :

در شانزدهمین
نشست اعضای شبکه دانشگاه های خراسان رضوی که در جهاد دانشگاهی مشهد احکام کمیته یاوران
وقف علم و فناوری توسط استاندار خراسان رضوی تقدیم اعضای کمیته شد.


علیرضا
رشیدیان استاندار خراسان رضوی، در شانزدهمین نشست اعضای شبکه دانشگاه های خراسان رضوی
که در روز یکشنبه 15 اسفند ماه 95 برگزار شد اظهار داشت: وقف علم و فناوری کار بسیار مبارکی است که اداره
کل اوقاف خراسان رضوی آنرا شروع کرده و این موضوع باید در مکان های مناسب تبلیغ شود
و از ظرفیت های بالقوه استان در راستای ترویج آن بهره ببریم.


در
ادامه علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی احکام کمیته یاوران وقف علم و فناوری را
تقدیم اعضای این کمیته نمود.


اعضای
کمیته یاوران وقف علم و فناوری :


دکتر
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر
مروج الشریعه معاون استاندار


دکتر
قربانی مشاور استاندار


دکتر
علم الهدایی رئیس پارک علم وفناوری خراسان رضوی


دکتر
فتاحی (پزشک متخصص، نماینده اسبق مجلس)


مهندس
طاهری (مدیر کل اسبق جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی)


مهندس
بنا نژاد رئیس اتاق اصناف مشهد


مهندس
حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی


مهندس
جعفر زارع رئیس دفتر همکاری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده منطقه شمالشرق کشور


لازم
به ذکر است با توجه به جدید بودن موضوع و معرفی اهمیت آثار وقف علم و فناوری در جامعه
نیاز به همکاری تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی
استان در جهت محتوی سازی و ترویج و فرهنگ سازی وقف علم و فناوری در سطح جامعه می
باشد که اداره کل اوقاف در حوزه وقف علم و فناوری اقداماتی را انجام داده است از
جمله ایجاد کمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی که احکام کمیته یاوران وقف علم
و فناوری توسط استاندار خراسان رضوی تقدیم اعضای کمیته شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium