ارسال شده در تاریخ :

پیرو اطلاعیه روابط عمومی شبکه جامع دانشگاه های استان


کلیه دانشگاه های مشهد،گلبهار،تربت جام،سرخس وفریمان

فردا پنجشنبه 17 فروردین ماه تعطیل می باشد.