ارسال شده در تاریخ :


کارگاه
آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی صبح روز دوشنبه اول خرداد
ماه 1396 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.


شرکت
کنندگان این کارگاه آموزشی از 22 کشور از جمله کشورهای درحال توسعه بوده و 5
سخنران ویژه در حوزه خسکسالی و بیابان زایی در این کارگاه دو روزه سخنرانی
خوا هند داشت.


به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی
از جمله کارگاه هایی است که همه ساله توسط مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش
عدم تعهد در زمینه های علمی برگزار می گردد و محورهای اصلی این کارگاه، مدیریت
خسارات ناشی از بیابان زایی، جلوگیری از پیشروی بیابان در مناطق آباد و زراعی و
چگونگی تولید فرآورده های کشاورزی و دامی بیشتر در شرایط خشک و نیمه خشک است


دکتر
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در افتتاحیه این کارگاه با اشاره به جایگاه علمی
ایران و دانشگاه فردوسی مشهد، ویژگیهای منطقه ای خراسان به عنوان یک منطقه کم آب و
خشک را از دلایل اصلی برگزاری این کارگاه در مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد برشمرد.


وی افزود:
ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین است و بخش قابل توجهی از مساحت استان
خراسان رضوی نیز در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد لذا نمایندگان کشورهای حاضر در
این کارگاه می توانند تجربیات خود را در خصوص مهار خشکسالی و بیابانزایی در اختیار
کشورمان قرار دهند
.دکتر محمد کافی ادامه داد : خشکی یک واقعیت انکارناپذیر
برای خراسان رضوی و کشور ایران و ریشه کن شدن آن غیرممکن است اما در قالب
فعالیتهای علمی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای تبادل تجربه و دانش با کشورهای
دیگر با اقلیم مشابه ایران تلاش می شود در حین زندگی در خشکی زندگی بهتری را برای
مردم فراهم کرد
.


مهندس
مقدوری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش گفت:
مشکلات این استان در بخشهای آب و کشاورزی و برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی ریشه در شرایط
اقلیمی منطقه دارد که در سالهای اخیر خشکی و کم آبی شدت بیشتری یافته است
. و افزود : برای مهار خشکسالی و مدیریت و مصرف بهینه آب استانداری
خراسان رضوی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ای را به منظور تامین منابع آبی
تا سال 1420 تدوین کرده است. این برنامه در خصوص ممنوعیت برداشت غیرمجاز و بیش از
حد آب پروژه‌های متعددی را مورد توجه قرار داده است
.


وی
ادامه داد: در این چارچوب طی سه سال گذشته با نصب کنتورهای هوشمند بر روی 10 هزار
حلقه چاه مجاز در بخش کشاورزی خراسان موفق به صرفه جویی سالانه 350 میلیون مترمکعب
شدیم
.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین اقداماتی در خصوص
تغییر الگوی کشت و تحولاتی در برنامه های تحقیقات کشاورزی انجام شده است. از 6
میلیون و 10 هکتار مساحت این استان یک میلیون و 70 هزار هکتار در معرض فرسایش‌
شدید بادی قرار دارد
.


وی بزرگترین
بحران را در خراسان رضوی کمبود آب عنوان و بیان کرد: سالانه با مصرف هفت میلیارد و
800 میلیون مترمکعب آب در بخشهای آشامیدنی، کشاورزی و صنعت یک میلیارد و 200
میلیون مترمکعب آب مازاد بر مصرف نسبت به تغذیه اراضی وجود دارد
.


مقدوری
افزود: اکنون بیش از پنج میلیارد هکتار از زمینها 110 کشور جهان در معرض
بیابانزایی قرار دارند و 100 میلیون هکتار از مساحت ایران در معرض فرسایش است. از
این میزان 75 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی، 20 میلیون هکتار در معرض فرسایش
باد و پنج میلیون هکتار در معرض سایر فرسایشها قرار دارد
.


لازم
به ذکر است این کارگاه از تاریخ 1 تا 3 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار خواهد شد ونتایج این کارگاه در قالب کتاب منتشر خواهد گردید.


بهره
گیری از تجربیات کشورهای دیگر در مقابله با پدیده خشکسالی و بیابان زایی که ایران
و خراسان رضوی درگیر آن است، هدف اصلی همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و استانداری برای برگزاری این کارگاه در مشهد می
باشد.


از
جمله شرکت کنندگان در این کارگاه علاوه بر میهمانانی از 22 کشور ، اعضای هیئت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسان حوزه برنامه ریزی استانداری، کارشناسان مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان می باشد.


گفتنی
است در ادامه این کارگاه سخنرانان خارجی همچنین متخصصان ایرانی مطالب خود را در


خصوص محور اصلی این کارگاه آموزشی از
جمله مدیریت خسارات ناشی از بیابانزایی، جلوگیری
از پیشروی بیابان در مناطق آباد و زراعی و چگونگی تولید فرآورده های کشاورزی و دامی
بیشتر در شرایط خشک و نیمه خشک ارائه می
دهند و به پرسشهای حاضران نیز در این خصوص جواب لازم را ارائه خواهند داد.


لازم
به ذکر است این کارگاه از تاریخ 1 تا 3 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار خواهد شد ونتایج این کارگاه در قالب کتاب منتشر خواهد گردید.
 


800064


800066


800067


800069


800070