ارسال شده در تاریخ :

kar972

رویداد هفته کارآفرینی ناب به همت  شرکت فرهوش از شرکتهای مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی وهمکاری انجمن های علمی و پارک علم و فناوری خراسان در تاریخ 2 الی 4 آبان ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. این رویداد تجربه محور به بررسی داستان های رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا از زبان موسسین آنها می پردازد و در کنار این آموزه ها جدید ترین متد های راه اندازی کسب و کارهای نوپا به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.در کنار سخنرانی های تجربه محور ، 5 کارگاه تخصصی ، 1 پنل تخصصی در حوزه سرمایه گذاری ریسک پذیر و 2 منتور پیچ نیز در نظر گرفته شده است.

ارسال کننده خبر:  سلطانی