ارسال شده در تاریخ :

مرحله کشوری پنجمین دوره
مسابقات مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه تهران برگزار شد و نمایندگان دانشگاه
فردوسی مشهد در این مسابقات موفق به کسب
مقام اول و سوم این مسابقات شدند.


در این دوره از مسابقات تیم های «تقیح مناط ترافرازنده» و «ساتراپ» از دانشگاه فردوسی مشهد در بین 460 تیم شرکت کننده موفق به کسب مقام اول و
سوم این مسابقات شدند.


مرحله کشوری پنجمین دوره
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد و طبق هماهنگی های انجام گرفته مناظرات از
ساعت ۹ صبح با حضور داوران و تیم های شرکت کننده آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه داشت
که موضوعات مختلف توسط دانشجویان پس از تایید داوران مرحله کشوری پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره
دانشجویان ایران مطرح و گروه های دانشجویی
 در مورد آن ها به بحث و گفت و گو پرداختند.


لازم به ذکر در مراسم اختتامیه مرحله کشوری پنجمین دوره
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه تهران دو تیم دانشجویی از دانشگاه‌های زنجان و دانشگاه
فردوسی مشهد درخصوص موضوع «قطب‌بندی سیاسی، کشور را دچار بحران اجتماعی خواهد کرد»
به مناظره پرداختند
و
در نهایت پس از حدود ۴۰ دقیقه مناظره بین دو تیم دانشجویی و پاسخ به پرسش های مطرح
شده از سوی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، تیم
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تیم برگزیده این مرحله از مسابقات ملی مناظره
دانشجویان شد
.


اعضای تیم «تقیح مناط
ترافرازنده» تیم اول پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران


علی قدیری ( کارشناسی ارشد
علوم سیاسی )


مهدی عارفان (کارشناسی علوم
اجتماعی )


ابوالفضل رضایی (کارشناسی علوم
اجتماعی )


الهه محمودی (کارشناسی علوم
اجتماعی )


اعضای تیم «ساتراپ» تیم سوم پنجمین دوره مسابقات مناظره
دانشجویان ایران


مهدیه یاوری (کارشناسی ارشد
روانشناسی )


فرناز محمدیان (کارشناسی ارشد
حقوق )


سید وحید افتخارزاده (کارشناسی
ارشد زبان انگلیسی)


مرتضی نادری (کارشناسی
علوم اجتماعی).


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium