ارسال شده در تاریخ :

دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز سیه شنبه در حاشیه برگزاری اولین همایش بین‌المللی سبز در دانشگاه فردوسی مشهد با همراهی دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از غرفه‌های نمایشگاه فن بازار و ارائه دستاوردهای ارائه شده که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برپاشده بود بازدید کرد.

sabz.21

sabz.20

sabz.22

sabz.23

sabz.24

sabz.26

sabz.25