ارسال شده در تاریخ :

به منظور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه فردوسی مشهد و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند اعضای هیئت علمی دانشگاه در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت برق کشور تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر محمد صادق قاضی زاده رئیس  پژوهشگاه نیرو در روز پنجشنبه 16 دی ماه 1395  در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.


در این جلسه که با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه و تعدادی از مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو ،  دکتر قره پتیان معاون این پژوهشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه  فردوسی مشهد تشکیل شد، ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند اعضای هیئت علمی دانشگاه و افزایش سهم پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت برق کشور، آشنایی هر چه بیشتر تبادل دانش و تجربیات طرفین، حمایت از ایده های نو  و تاسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه های مرتبط، بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی، و داده های قابل استفاده در پژوهش و تحقیق، همکاری‌ در برگزاری مشترک همایش ها و کارگاه ها، بومی سازی و یا انتقال تکنولوژی های مرتبط با  نیازهای طرفین و بکارگیری توان مجموعه های فناور مرکز رشد و یا معرفی شدگان جهت رفع نیازهای طرفین تفاهم نامه همکاری  میان دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگاه نیرو به امضا رسید.


40046


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium