ارسال شده در تاریخ :

خانم
پرفسور لیلا دمیری، مدیر مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه توبینگن کشور آلمان به همراه دو تن از
استادان این بخش در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395 ، از مرکز بین المللی آموزش
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد .


پورفسور دمیری پس از این بازدید در نشستی که با حضور دکتر قبول رئیس این مرکز برگزار شده بود ، اظهار نمود در مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه توبینگن آلمان
224 نفر دانشجو در حال تحصیل در گرایش های مختلف مطالعات اسلامی هستند و تاکید کرد که کلیه دانشجویان دوره های کامل زبان
عربی را پشت سر می گذرانند و تعداد اندکی از ایشان به بخش شرق شناسی برای یادگیری
زبان فارسی معرفی می شوند.


مدیر
مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه توبینگن آلمان با اشاره به دانشجویانی که از بخش مردم
شناسی دانشگاه توبینگن به صورت مستمر در مرکز فردوسی زبان فارسی را یاد می گیرند
به سطح بسیار خوب زبانی و رضایت مندی ایشان تاکید کرد و خواستار اعزام دانشجویان
مرکز مطالعات اسلامی آن دانشگاه به مرکز فردوسی نیز شد.


دکتر
قبول رئیس
مرکز آموزش
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد ن
یز با معرفی جایگاه ممتاز بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آموزش زبان
فارسی آن بر اهمیت یادگیری زبان فارسی در جایگاه زبان دوم اسلام برای دانشجویان
مطالعات اسلامی تاکید کرد و بیان داشت که بسیاری از منابع مهم و ویژه اسلامی به
زبان فارسی نوشته شده است.


وی با اشاره به آثار بزرگانی چون غزالی، روز بهان بقلی،
سهروردی، عین القضات همدانی، مولوی ، شیخ محمود شبستری و ... به زبان فارسی نوشته
شده است، روح هنری و تاویلی آثار اسلامی را در منابع فارسی معرفی کرد. دکتر قبول
اعلام کرد که مرکز فردوسی در گام نخست آمادگی برگزاری نشستی را با عنوان «اهمیت
زبان فارسی در مطالعات اسلامی» به صورت الکترونیک دارد و در گام دوم این مرکز به
صورت نیمه بورسیه دانشجویان مطالعات
اسلامی دانشگاه توبینگن آلمان را به صورت
آموزش مجازی و حضوری ثبت نام می کند.


هیات
آلمانی نیز با استقبال از پیشنهادهای دکتر قبول آمادگی آن مرکز را برای امضای
تفاهم نامه ای با دانشگاه فردوسی مشهد بیان داشتند و خواستار آن شدند در اولین فرصت نشست
علمی «اهمیت زبان فارسی در مطالعات اسلامی» همچنین  دوره های آموزش مجازی زبان فارسی
برگزار شود.


در
پایان این دیدار هیات آلمانی از برخی کلاسهای آموزش زبان فارسی مرکز فردوسی و
تولیدات مرکز فردوسی در آموزش مجازی بازدید کردند و رئیس مرکز فردوسی مجموعه
کتابهای آموزش نوین زبان فارسی همراه با تندیس
هایی از فردوسی را به ایشان اهدا کرد.


60067


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium