ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر رضا لطفی استاد دانشکده مهندسی را به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جنابعالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش و فناوری این دانشکده منصوب می‌شوید. امید است با تلاش و بهره‌گیری از توانمندی اعضای محترم هیئت‌علمی، دانشجویان و کارشناسان در پیشبرد اهداف پژوهش تقاضامحور آن دانشکده منطبق با سند راهبردی دانشگاه و با بهره‌گیری از خرد جمعی اساتید موفق باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است، دکتر رضا لطفی استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.