ارسال شده در تاریخ :

نخستین
جلسه از سری جلسات تحلیل و نقد مقالات معتبر علمی (
Journal
Club
) با محوریت انسان فرهیخته در سالن شورای پژوهشکده
مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
جلسه که در روز یکشنبه پنجم آذرماه 1396 مقاله‌ای با عنوان آرمان شخص فرهیخته از خانم
جین رولند مارتین، استاد فلسفه دانشگاه ماساچوست توسط آقای علی صبوری (دانشجوی دکتری
رشته فلسفه تعلیم و تربیت) ارائه شد.


لازم
به ذکر است که این جلسات هردو هفته یک‌بار به‌صورت منظم برگزار و به ارائه مقالات مطرح
و معتبر در این حوزه و بررسی نظرات صاحب‌نظران این موضوع پرداخته خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium