ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر احسان قبول استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم دکتر کافی رئیس دانشگاه خطاب به دکتر قبول آمده است:

با توجه به تجربیات و شایستگی‌های جناب‌عالی در مسئولیت‌پذیری در حوزه دیپلماسی علمی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی منصوب می‌شوید. ارائه خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی به دانشجویان غیرایرانی و دانشگاههای منطقه در طول چند سال گذشته تعریف نوینی از مشتری‌مداری را در دانشگاه‌ فردوسی مشهد رقم زده است که به یقین، تداوم آن بازتاب جهانی بیش از پیش خواهد داشت. بی شک این دیپلماسی علمی فعال و پویا که موجب بالندگی دانشگاه شده است؛ حاصل تعاملات و تداوم همکاری‌های مستمر آن مدیریت با بهره‌گیری از خرد جمعی مدیران و کارشناسان مربوطه بوده است که امید دارم با نوآوری های و تلاش‌های شما، در راستای تحقق سند راهبردی، همچنان دانشگاه را به نتایج درخشان‌تری نائل نماید. توفیق روزافزون حضرتعالی را در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواهانم.

دکتر احسان قبول استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و ریاست مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه از سال 1392 تاکنون همچنین مدیریت توسعه زبان فارسی در لبنان، بنیان گذار آموزش زبان فارسی در برخی مدارس لبنان، مدرس دانشگاه های سنت ژوزف و روح القدس در بیروت، سردبیر مجله الدراسه العربیه لبنان از سوابق اجرائی وی می باشد.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium