ارسال شده در تاریخ :

نشست 
دکتر ضرغام رئیس  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با جمعی از پژوهشگران
دانشگاه فردوسی مشهد ، صبح روز چهارشنبه 19
مهر ماه 96 ، در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه، برگزار شد .


در
ابتدای این نشست دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم ، توضیحاتی را در خصوص امکانات و توانمندی های دانشگاه فردوسی مشهد ارائه و سپس، به
تشریح برخی از آئین نامه ها و شیوه نامه های حمایتی مصوب شده در دانشگاه پرداخت.


دکتر
ضرغام ، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، حمایت ها و تسهیلات ویژه
مربوط به اعضای هیات علمی و دانشجو یان تحصیلات تکمیلی را بیان نموده و تاکید کرد
این صندوق ضمن استقبال از فعالیت های ویژه و اثرگذار اعضای هیات علمی و ارائه
تسهیلات به آنها ، همواره انتقادات و
پیشنهادات مربوط به خدمات ارائه شده را نیز پذیراست.


اعطای
تسهیلات به کارهای گروهی و فردی، حمایت از طرح های پژوهشی نو و خلاقانه ، بویژه طرح های مشترک با دانشگاه های خارج از
کشور ، حمایت از برگزاری کارگاه ها و سخنرانی هایی اساتید خارج از ایران و...بخشی
از مطالب مطرح شده در نشت بود.


در
ادامه نیز، دکتر ضرغام به سئوالات مطرح شده به تفصیل پاسخ داده و در انتها تفاهم
نامه حمایتی مشترک از طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد توسط دکتر محمد کافی ریس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران امضا و مبادله گردید.


برنامه
دیدار عمومی با اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی صبح همان روز در سالن
دکتر اسماعیل بیگی در ساعت 9.30 تا 11 برگزار شده بود.


800760


800759


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium