ارسال شده در تاریخ :

هیئتی
6 نفره از استادان دانشگاه های پادربورن و دورتمند و موسسه دینی فلسفی ولندار
آلمان روز چهارشنبه 4 اسفند ماه سال جاری،
از مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.


دکتر
قبول مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد به معرفی فعالیت های علمی و آموزشی مرکز به
دو شیوه حضوری و مجازی پرداخت و آمادگی مرکز را برای همکاری بیشتر با دانشگاه های
آلمان اعلام کرد.


وی
با اشاره به پذیرش روزافزون فارسی آموزانی از کشورآلمان در مرکز فردوسی و نیز امضا
تفاهم نامه با برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور آلمان اعلام آمادگی نمود تا
بر اساس توافق نامه های مشخص مرکز فردوسی دانشگاه
فردوسی مشهد از دانشگاه های پادربورن، دورتمند و موسسه دینی فلسفی ولندار فارسی
آموزانی را برای انواع دوره ها پذیرش کند و بورسیه هایی را به برخی از دانشجویان
مستعد این دانشگاه ها برای آموزش زبان فارسی اعطا کند.


هیئت آلمانی نیز در این دیدار با ابراز خوشنودی از حضور در دانشگاه فردوسی
مشهد و مرکز آموزش زبان فراسی به غیر فارسی زبانان ، امکانات این مرکز را مطلوب ارزیابی کردند و ابراز تمایل نمودند که
با مرکز فردوسی همکاریهای بیشتری داشته باشند و بتوانند هم افرادی را برای یادگیری
زبان فارسی و هم افرادی را برای مطالعه در حوزه های ایران شناسی و ادبیات فارسی به
مرکز فردوسی اعزام کنند.


در
ادامه هیئت آلمانی با آ چند تن از فارسی
اموزان کشور المان در دانشگاه فردوسی مشهد از جمله دکتر رالف لینگن از فارسی
آموزان آلمانی گفت و گو داشتند که ایشان منابع
آموزشی استادان و امکانات مرکز فردوسی را بسیار مطلوب ارزیابی کردند.


600212


600213


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium