ارسال شده در تاریخ :

مراسم
تقدیر از برگزیدگان دانشگاه فردوسی مشهد در دهمین جشنواره ملی حرکت با حضور
مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و برگزیدگان و فعالین انجمن‌های
علمی دانشجویی برگزار شد.


حجت‌الاسلام
صالحی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد در این مراسم، ضمن
تبریک افتخارآفرینی از دبیران و برگزیدگان این جشنواره ملی خواستند در همه‌ی حوزه‌های
دانشگاهی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های فکری و علمی را معرفی کنند


ایشان
عملکرد انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد را در این جشنواره قابل‌تحسین دانست و فعالیت
بیشتر در حوزه‌های علوم اسلامی و رصد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در این زمینه مهم
عنوان نمود.


در ادامه
مراسم، دبیران و فعالین انجمن‌های علمی دانشجویی به ارائه نظرات و بیان دیدگاه‌ها همچنین
عملکرد خود در دهمین جشنواره ملی حرکت را ارائه کردند و در پایان از برگزیدگان دهمین
جشنواره ملی حرکت تقدیر شد.


خبرنگار
: نوید سرو آزاد


811154


811155


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium