ارسال شده در تاریخ :

sabt.97

این کارگاه ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.

مدرس دوره: دکتر علی اکبر اکبری

تاریخ برگزاری:  27 خرداد 1397  از  ساعت: 10 الی 12

مکان مرکر اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

برای ثبت نام می توانید با شماره های : 38806531 - 38806572 - 38802447  تماس بگیرید.