ارسال شده در تاریخ :

دکتر منصور غلامی با کسب
تعداد
۱۸۰ رای موافق از مجموع ۲۷۶ آرای اخذ شده در جلسه روز یکشنبه 7 آبان ماه 1396 مجلس شورای
اسلامی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دوازدهم از خانه ملت رای اعتماد
گرفت.


دکترمنصور غلامی متولد
سال
۱۳۳۲ در شهر همدان است و پیش
از این ریاست دانشگاه بوعلی سینای همدان را بر عهده داشته است.


دکتر غلامی تا کنون علاوه
بر نگارش بیش از
۶۰ عنوان مقاله در مجلات
علمی- پژوهشی داخلی و خارجی، راهنمایی بیش از
۴۰ پایان نامه را به عهده داشته است.


وزیر علوم همچنین افزون
بر کارهای علمی، مسئولیت های اجرایی متنوعی از جمله ریاست دانشگاه بوعلی سینا را
در
۳ دوره و به مدت ۱۲ سال در کارنامه خود دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium