ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی روز یکشنبه 19 اسفند 1397 میزبان نشستی با عنوان «گردشگری روستایی و محیط زیستی در اسپانیا و ایران» با حضور پروفسور فرناندو المیدا دانشیار دپارتمان جغرافیا در دانشگاه مالاگای کشور اسپانیا بود.

در این نشست که در محل در تالار رجایی این دانشکده برگزار شد، پروفسور المیدا ضمن تبیین ابعاد اهمیت گردشگری و ضرورت توجه علمی به این حوزه، مطالبی را در خصوص تجربه اسپانیا ارائه کرد و به‌طور خاص ایشان بر رابطه گردشگری و توسعه و نقش دولت‌ها در این زمینه تمرکز و مطالب خود را ارائه نمود.

سپس حاضران در جلسه پرسش‌های خود را با ایشان در میان گذاشتند و در انتهای این نشست پیرامون زمینه‌های همکاری علمی میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مالاگا گفت‌و‌گو شد.

841880