ارسال شده در تاریخ :

مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی درون دانشکده‌ای در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده در روز شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 12 در محوطه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

در این مراسم از برگزیدگان مسابقات ورزشی استادان، کارمندان و دانشجویان، در رشته‌های ورزشی تنیس روی میز و فوتبال دستی با حضور دکتر سهرابی ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی، دکتر پیش‌قدم معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات، دکتر عباسی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده ادبیات و دکتر سجاسی مشاور فرهنگی دانشکده ادبیات با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.

811357