ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر رجبی مشهدی، استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است:

ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده جناب‌عالی در سمت ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و نظر به تجارب و شایستگی‌های جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت ابقاء می‌شوید. تجربه دوره‌های قبلی مسئولیت‌های شما در این دانشکده بزرگ، منجر به تحقق و شکوفایی ارتباط با صنعت و جامعه و سایر اهداف مرتبط با سند راهبردی گردید و با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان، کارکنان و دانشجویان محترم تاکنون قدم‌های مثبتی در این خصوص در مدت مسئولیت شما برداشته‌شده است. امید است با همدلی و همکاری مجموعه تحت مسئولیت جناب‌عالی شاهد رشد روزافزون اقدامات مؤثر جناب‌عالی باشیم.

دکتر رجبی استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه در حال حاضر، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی در سال‌های 83 الی 87، مسئول آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی در سال‌های 89 الی 90، مدیریت گروه آموزشی برق در سال‌های 91 الی 92 از سوابق اجرایی دکتر رجبی مشهدی می‌باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium