ارسال شده در تاریخ :

بدنبال برگزاری
سلسله نشست های علمی در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، دومین نشست سال 96 در این مرکز سخنرانی با عنوان نقد
جامعه در ادبیات کهن فارسی توسط دکتر محسن
مشایخی دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و محقق دانشگاه شهید بهشتی ارئه شد.


در این سخنرانی علاوه بر کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و
تعدادی از دانشجویان و اعضای هیات علمی، حاضر ابراهیم هدایی مدیر عامل مجتمع آموزشی نیکوکاری
توان یابان و تهرانی معاون مالی اسبق
دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی دانشگاه تهران و کارشناس کتابخانه ملی ایران بودند
همچنین جمعی از دانش آموختگان دانشگاه
شهید بهشتی حضور داشتند.


ابراهیم هدایی در
پایان سخنرانی دکترمحسن مشایخی اظهار داشت : درک درست دکتر مشایخی از خود و توانمندیهایش
و اراده خلل ناپذیر او در کسب علم و دانش باعث شد که تا به امروز آهسته اما پیوسته
پیش رود و دکتری خود را با رتبه اول از دانشگاه شهید بهشتی بگیرد. دکتر مشایخی هم اکنون تحقیقاتش را در "
تصحیح کتاب ترجمه تفسیر طبری" ادامه می دهد.


لازم به ذکر است روز 25 اردیبهشت به مناسبت پاسداشت زبان
فارسی و روز حکیم ابولقاسم فردوسی مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان مشهد در
نوزدهمین سالگرد تاسیس خوداز دکترمحسن مشایخی از توان یابان این موسسه تقدیر به
عمل آورد.


800051


.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium