ارسال شده در تاریخ :

چهارمین
جلسه محفل معنوی اساتید و خانواده ایشان با تلاش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


چهارمین
محفل معنوی اساتید با تلاش دفتر هم اندیشی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 5 بهمن ماه
1395 با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه و استاد محمد علی انصاری در مسجد حضرت زهرا (س) برگزار شد.


استاد
محمد علی انصاری مفسر قرآن و شارح نهج البلاغه
ویژگی عبادالرحمن بر اساس آیات پایانی سوره فرقان، نقش بندگان در برابر انفاق و اسراف و بررسی
این دو مقوله و ثمرات اجتماعی و اخلاقی آن در جامعه را در این جلسه مطرح نمود.


50052


50053


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium