ارسال شده در تاریخ :

همزمان با سالروزمیلاد 
باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز کارگر، جلسه تقدیر از کارگران کوشای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد، در این مراسم که در روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1396در این دانشکده،
تدارک دیده شده بود، دکتر سهیلی،رئیس دانشکده علوم ریاضی با اهداء شاخه گل و لوح
تقدیر از زحمات کرگران کوشای این دانشکده در بخش خدمات ، تقدیر و تشکر به عمل آمد.


700145


700146


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium