ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی دکتر علی زمانی، پژوهشگر پسادکتری صندوق حمایت از
پژوهشگران کشور به مناسبت هفته پژوهش و فناوری پیرامون تعامد "
orthogonality" برای اعضای
هیئت‌علمی و دانشجویان در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


در این برنامه که از
ساعت 12 روز شنبه 25 آذر در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد، دکتر زمانی ضمن تعریف
تعامد که از مهم‌ترین مفاهیم در هندسه است به معرفی انواع جدید آن در فضاهای نرم
دار و جبرهای عملگری پرداخت.


دکتر زمانی ضمن ارائه شرحی از پژوهش‌های مشترک خود با دکتر
مصلحیان، تعریف جدیدی از تعامد ارائه کرد و ویژگی‌های تعامد جدید و بعضی از نتایج
مهم در ارتباط باکارهای انجام‌شده را برای حاضران شرح داد.


در ریاضیات، دو بردار را متعامد گویند هرگاه برهم عمود باشند. به‌عبارت‌دیگر دو بردار
متعامدند اگر و تنها اگر
ضرب داخلی آن‌ها برابر با صفر باشد.


دکتر علی زمانی دانش‌آموخته دانشگاه فردوسی مشهد عضو تیم
پژوهشی دکتر محمد صال مصلحیان، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium