ارسال شده در تاریخ :

نشست
هم‌افزایی علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد باتربیت بدنی آستان قدس رضوی در
جهت ارتقای فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه ورزش با حضور مسئولان دانشگاه فردوسی
مشهد و مدیر تربیت‌بدنی استان قدس رضوی همچنین مسئولان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های فردوسی
مشهد و امام رضا (ع) برگزار شد.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست که به دعوت مسئولان استان قدس رضوی برگزارشده
بود دانشگاهیان از امکانات ورزشی تربیت‌بدنی موسسه تربیت‌بدنی استان قدس رضوی
بازید کردند ئ سپس در نشستی با حضور مسئولان اداره تربیت‌بدنی و دانشگاه امام رضا
(ع) همکاری دوجانبه را بررسی کاردند.


دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به مرجعیت علمی دانشگاه، امکانات و توانایی‌های
دانشگاه را برای حاضران ارائه نمود.


وی
ضمن اظهار نمو. د: با توجه به توانایی خوب دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشگاه هم‌اکنون
با شرکت ایران‌خودرو، شهرداری مشهد، شرکت فولاد و مترو همکاری داریم و افزود:
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و استان قدس رضوی برای ما از اهمیت دارد و حضور مسئولان
دانشگاه در موسسه تربیت‌بدنی آستان قدس نیز جهت بررسی همکاری‌های دوجانبه می‌باشد.


دکتر
بهرامی اظهار داشت: در حال حاضر کارگروه کشاورزی و زیارت همچنین کارگروه سوغات
برای همکاری دوجانبه فعال است و دانشگاه فردوسی مشهد آمادگی دارد با استفاده از
توان خوب اعضای هیئت‌علمی کارگروه فرهنگی ورزشی را فعال نماید.


دکتر
هاشمی جواهری مدیر تربیت‌بدنی آستان قدس رضوی هم، هدف تربیت‌بدنی آستان قدس رضوی را
بسیج امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موسسه در جهت ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی،
علمی و پژوهشی را ضرورت مهم دانست که باید در مسیر مرجعیت علمی این آستان مقدس در چشم‌انداز
تعریف‌شده قرار گیرد.


ایشان
استفاده از توان و ظرفیت اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و امام رضا (ع) و حمایت موسسه
تربیت‌بدنی آستان قدس رضوی در حوزه پژوهش و علم محوری در ورزش را نیاز روز جامعه دانستند
که از این مسیر عموم جامعه و هم قهرمانان و ورزشکاران از برکات آن استفاده خواهند نمود.


در ادامه این نشست پس از سخنان دکتر سهرابی رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه و دکتر معرفتی همچنین دکتر عطری، تعریف
و ایجاد کارگروه های متعدد موضوعی و ایجاد تفاهم نامه و توافق نامه های جدید برای این
موضوع در دستور کار طرفین قرار گرفت.


811192


811193


811194


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium