ارسال شده در تاریخ :

بر طبق نتایج سال 2017، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی
سایماگو (
SIR)،دانشگاه فردوسی مشهد با کسب رتبه
490 در سطح جهانی، نسبت به سال 2016، 82 پله صعود داشته است.


نظام ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو (SIR)، سالانه عملکرد پژوهشی دانشگاه‌ها
و مؤسسات پژوهشی جهان را ارزیابی می‌نماید. نتایج این نظام به دلیل برخورداری از
اعتبار و قدمت همواره مورد رصد و توجه بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان بوده است.


بر طبق نتایج سال 2017، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی
سایماگو (
SIR)،دانشگاه فردوسی مشهد با کسب رتبه
490 در سطح جهانی، نسبت به سال 2016، 82 پله صعود داشته است. در سطح خاورمیانه با
14 پله صعود موفق به کسب رتبه 19، در سطح ملی با 2 پله صعود، رتبه 5 در میان
دانشگاه‌ های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از آن خود کرده است.


در حال
حاضر دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه سوم در میان دانشگاه‌های جامع کشور قرار دارد. نکته
قابل توجه در بررسی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد با سایر دانشگاه‌های برتر جامع
کشور حاکی از آنست که دانشگاهمان به یمن تلاش‌ها و مساعی و همت بلند اعضاء خانواده
بزرگ خود، بیشترین ارتقاء جایگاه را نسبت به سایر دانشگاه‌ها کسب نموده است.


جدول ذیل روند رتبه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه‌های برتر
جامع کشور را ارایه می‌نماید.رتبه جهانی دانشگاه فردوسی
مشهد و دانشگاه‌های برتر جامع کشور از سال
2015 تا 2017 (بر اساس نظام رتبه‌بندی سایماگو)
نام دانشگاه201520162017رتبهعملکرد نسبت به سال 2016تهران40039536629 پله صعودتربیت مدرس50448946920 پله صعودفردوسی مشهد55857249082 پله صعودتبریز58358555233 پله صعودشیراز56657256210 پله صعود