ارسال شده در تاریخ :

مسئولان
دانشگاه فردوسی مشهد به همراه تعدادی از اعضای هیات علمی این دانشگاه در روز پنجشنبه چهارم آبان ماه 1396 از شرکت مجتمع فولاد
خراسان بازدید و در نشستی با حضور مسئولان این شرکت زمینه های همکاری دانشگاه با شرکت مجتمع فولاد خراسان را بررسی کردند.


مهندس
احمدی مدیرعامل فولاد خراسان در ابتدای این دیدار ضمن خیر مقدم به مسئولان دانشگاه ، هدف اصلی شرکت
مجتمع فولاد خراسان را برقراری ارتباط عمیق و دراز مدت با دانشگاه فردوسی مشهد و با
توجه بیشتر با دانشکده های مهندسی، علوم پایه
و محیط زیست عنوان نمود.


وی علاوه بر اعلام پروژه های اعلام شده برای همکاری
با دانشگاه فردوسی مشهد، تقاضای بررسی امکان ایجاد نمایشگاه دائمی استانی برای معرفی
تجهیزات و محصولات ساخت داخل شرکت مجتمع فولاد خراسان در فضای دانشگاه فردوسی مشهد
را ارائه نمود.


سپس
مهندس اسماعیلی معاون برنامه ریزی و فناوری این شرکت به معرفی شرکت و ارائه گزارشی از فعالیت ها، امکانات
و محدوده همکاری مجتمع فولاد خراسان با دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت.


دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار توضیحات مختصری در رابطه
با امکانات و توانمندی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های مختلف ارائه نمود که از جمله
مباحث مطرح شده در این دیدار، همکاری دانشگاه
فردوسی مشهد و شرکت مجتمع فولاد در قالب 6 کارگروه ؛1- آب و محیط زیست، 2- فرایندهای
تولید، 3- آموزش و منابع انسانی، 4- مواد اولیه و ضایعات و سرباره ها، 5- انرژی،
6-بازاریابی، فروش و امور مالی بود


پس از
این نشست معاونین دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه از کارخانجات داخل مجتمع شامل کارخانه
گندله سازی در حال ساخت، کارخانه آهن اسفنجی، کارخانه فولادسازی، کارخانه نورد، آزمایشگاه
مجتمع، دپو سرباره، دپو لجن تصفیه آب، دپو غبار کوره قوس الکتریک، کارخانجات پشتیبانی
آب رسانی و تصفیه آب، پست برق و غیره و سد بار محل تأمین آب لازم برای تولید آهن اسفنجی،
فولادسازی و نورد بازدید به عمل آوردند.


لازم
به ذکر است پس از بازدید مسئولان دانشگاه
و هیات همراه ، تفاهم نامه همکاری دانشگاه
فردوسی مشهد و شرکت مجتمع فولاد خراسان به امضاء رسید.


800864


800865


800866


800867


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium