ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آشنایی با کلیات مالکیت فکری (ثبت
اختراع، علائم تجاری) در روز چهارشنبه 29 دیماه 1395 ساعت 12 تا 14 در محل سالن
اجتماعات دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار می گردد.


مدرس این کارگاه دکتر مهراد
الیاسی رئیس اداره ثبت و اختراع کشور می باشد.


از کلیه علاقمندان، مخترعین،
مبتکرین و اساتید و دانشجویان دعوت می شود
تا در این کارگاه ارزشمند شرکت نمایند.