ارسال شده در تاریخ :

دکتر غلامرضا رئیسیان دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای جنابعالی در سمت ریاست دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و نظر به تجارب و شایستگی‌های حضرتعالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت ابقا می‌شوید. امید می رود در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه شایسته علمی آن دانشکده، چون گذشته مؤثر و سودمند بوده و با طرح های نوآورانه و استفاده از خردجمعی، همدلی و همراهی با اعضای هیئت علمی و کارکنان، شاهد پیشرفت روز افرون دانشکده در جهت تحقق اهداف سند راهبردی دانشگاه باشیم.

توفیق جناب عالی را از خداوند متعال خواهانم.

لازم به ذکر است دکتر غلامرضا رئیسیان دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که از سال 1392 ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه را عهده دار است .

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium