ارسال شده در تاریخ :

در راستای اجرای
مصوبات کمیته بانوان دانشگاه فردوسی مشهد تیمی متشکل از رییس مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه، مشاور ورزشی بانوان دانشگاه و با همراهی تعدادی از کارشناسان و دانشجویان
آموزش دیده در این حوزه با مراجعه به معاونت ها، مراکز و دانشکده های دانشگاه
اقداماتی نظیر تست قند خون، تست فشار خون، ارائه مکمل دارویی ویتامین
D و آموزش
حرکات اصلاحی انجام می گیرد.


خانم دکتر پاسالار
پزشک مرکز پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی با روابط عمومی دانشگاه اظهار
داشت : پیرو تصمیم کمیته بانوان دانشگاه
فردوسی مشهد و تأیید مسئولان ، با هدف تلاش برای توجه جامعه بانوان دانشگاه (اعضای
هیئت علمی و کارکنا
ن) به بهبود وضعیت سلامت
جسمی، به صورت رایگان به واحدها و دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد برای
انجام آزمایش قند خون و فشار خون، ارائه مکمل ویتامین
مراجعه
می کنیم.


خانم دکتر میرزازاده مشاور ورزش بانوان دانشگاه نیز دراین گفتگو اظهار داشت : در این بسته سلامت آموزش ورزش در محیط کار و اصلاح حرکات و عادت های قرار گرفتن پشت میز  کار  اجرا می شود.


وی افزود در روزهای
شنبه 10 و یکشنبه 11 بهمن ماه 1395 این گروه در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
حضور دارند و براساس برنامه ریزی انجام شده به کلیه واحدها مراجعه خواهند کرد.


50080


50078


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium