ارسال شده در تاریخ :

دکتر یاسر عبدالزهرا رایزن فرهنگی کشور عراق و دکتر یاسین شریف، سرکنسول کشور عراق روز سه شنبه اول اسفند ماه 1396 با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر زینب موذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص وضعیت دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در این دانشگاه گفتگو نمود.

دکتر موذن زاده ضمن خوش آمدگویی به دکتر یاسر به امکانات و زیرساخت‌های آماده شده برای دانشجویان عراقی در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و استانداردهای کیفی و کمی بالای علمی دانشگاه فردوسی مشهد را خاطر نشان نمود.

درادامه دکتر یاسر عبدالزهرا رایزن فرهنگی کشور عراق ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانشجویان عراقی و حضور بیش از 600 دانشجوی عراقی در دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن اذعان به جایگاه ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد، آمادگی رایزنی علمی کشور عراق را برای گسترش فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد در عراق اعلام نمود. سپس جلسه محور بهبود و ارتقاء روابط علمی فرهنگی و آموزشی دانشجویان عراقی ادامه یافت.

سپس دکتر یاسر عبدالزهرا رایزن فرهنگی کشور عراق و دکتر یاسین شریف، سرکنسول کشور عراق در مشهد ضمن بازدید از خوابگاه های دانشجویی دانشجویان در دیداری با دانشجویان عراقی که در تالار رودکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد مسائل درسی این دانشجویان را بررسی نمود.

 

 n.ar.96.12.2

n.ar.96.12.3

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium