ارسال شده در تاریخ :

کارگاه ارزش‌گذاری فناوری، دومین کارگاه دوره از سلسله کارگاه‌های آموزشی هفته
پژوهش و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


این
کارگاه توسط دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۹۶ با حضور
اساتید کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در محل سالن شورای
مرکز رشد شماره ۴ این دانشگاه برگزار شد.


در ابتدای این جلسه دکتر نصیری دبیر برگزاری کارگاه‌ها
به شرکت‌کنندگان و مدرس کارگاه خیرمقدم عرض کردند و سپس مهندس قادری مدرس کارگاه و
رئیس گروه توسعه و انتقال فناوری دفتر امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی به بیان اهمیت
و عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری فناوری پرداخت.


وی همچنین
روش‌های مختلف ارزش‌گذاری فناوری ازجمله روش بازار مبنا، درآمد مبنا و هزینه مبنا را
تشریح نمود و در پایان تصریح کرد که برای هر فناوری ابداع‌شده باید فرایند ارزش‌گذاری
فناوری به شکل مناسب انجام شود تا عمل انتقال فناوری به‌طور مطلوب صورت پذیرد.


801041


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium