ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت ایام مبارک دهه کرامت واحد مطالعات زن و خانواده
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با همکاری کمیته بانوان دانشگاه فردوسی مشهد دوره آموزشی سواد رسانه را
در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نمود.


با
توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تاثیر رسانه ها و تلویزیون ها و هنرها و این شبکه های عظیم اطلاع رسانی اینترنتی بیشتر
از سلاح و از موشک و از بمب اتم می باشد، این دوره آموزشی در 4 جلسه 2 ساعته برای کارمندان دانشگاه تشکیل
شد.


در
این دوره موضوعات : آسیب های اجتماعی نو پدید
و نقش رسانه ها ، بازیهای رایانه ای (نظام شناسی و سبک شناسی ) و امنیت اطلاعات در
شبکه های اجتماعی ارائه گردید.


800358


800359


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium