ارسال شده در تاریخ :

پیرو دعوت بنیاد " روسکی میر" و دعوت نامه رسمی معاون مجلس فدرال روسیه مبنی بر دعوت از دکتر حسن  ایزانلو عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان " ناظر خارجی انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه"، وی در روز جمعه 25 اسفند 96 به شهر " پسکوف" مرکز استان پسکوف روسیه عزیمت نمود.

وی پس از ملاقات با " ایوانف مخائیل الکساندرویچ"رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات استان پسکوف به همراه یک ناظر خارجی دیگر از کشور لبنان از تعداد زیادی از حوزه های انتخاباتی بازدید نمود.

دکتر ایزانلو همچنین در پایان روز رأی گیری پس از ملاقات با " سوتکوف نیکلای یوریویچ" معاون استاندار پسکوف در محل ساختمان اداری استانداری، طی یک مصاحبه  مطبوعاتی نقطه نظرات خود را نسبت به روند انتخابات به عنوان ناظر خارجی اعلام ابراز نمود که بازتاب این مصاحبه در برخی رسانه های روسیه منعکس گردیده است.

لازم به ذکر است در روند انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2018 تعداد 1400 ناظر خارجی از 87 کشور جهان حضور داشته اند.

بازتاب حضور عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ناظر خارجی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه

820051

820052

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium