ارسال شده در تاریخ :

بیست و دومین دوره المپیاد
علمی دانشجویی قطب ۳ کشور با حضور ۴۰۰ دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد در روز های
پنجشنبه 14 و جمعه 15 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد در بیست و دومین دوره المپیاد علمی دانشجویی که در 19 رشته و 79 آزمون مربوط به این رشته ها در دو
نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه 14 همچنین در نوبت صبح روز جمعه 15 اردیبهشت ماه 96 در
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد ، بیش از 400 نفر شرکت کردند که تقریبا نیمی آقا و نیمی خانم بودند.


در بیست و دومین دوره المپیاد
علمی دانشجویی قطب ۳ کشور که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد،  یش از 90 شرکت کننده در گروههای
5 نفری در 19 رشته در این المپیاد شرکت
داشتند و بر اساس تعداد شرکت کنندگان،  پس از دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه بیرجند با 80 شرکت کننده بیشترین تعداد
شرکت کننده در این المپیاد را داشت سپس دانشگاه‌های دامغان، حکیم سبزواری و سمنان در
رده های بعدی از لحاظ تعداد شرکت کنندگان بودند.


رشته های بیست و دومین المپیاد
علمی دانشجویی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد شامل : مهندسی کامپیوتر،
مهندسی برق، مهندسی مکانیک، ریاضی و فیزیک بود که بیشترین آمار داوطلبین را دارا بود و رشته علوم اقتصاد کمترین آمار شرکت
کنندگان را در این المپیاد داشت . داراست. کمترین تعداد آزمون ها در رشته آمار با
دو آزمون 3 ساعته است و بیشترین آزمون مربوط به رشته علوم زمین با 7 آزمون یک و
نیم ساعته است.


لازم به ذکر است در هر رشته
پنج نفر به‌عنوان برگزیده انتخاب  می‌شوند که نفرات دوم تا پنجم باید ۶۰ درصد نمره نفر اول را کسب کرده
باشند

.


همچنین مرحله کشوری المپیاد علمی دانشجوی اواخر تیرماه
در تهران به مدت دو روز پیاپی برگزار می‌شود که ۱۵ نفر برگزیده کشوری بدون کنکور به
مقطع کارشناسی ارشد راه پیدا می‌کنند
همچنین نفرات اول تا سوم علاوه بر این موضوع از
مزایا بنیاد نخبگان نیز می‌تواند استفاده نمایند
.


گفتنی است بیست و دومین دوره المپیاد علمی دانشجویی در دو مرحله نیمه‌متمرکز
قطب و کشوری برگزار می‌شود که مرحله نیمه‌متمرکز، کل کشور را به هشت قطب تقسیم
کرده‌اند که دانشگاه فردوسی مشهد مرکز قطب ۳ کشور می باشد و شامل چهار استان خراسان‌های رضوی، شمالی، جنوبی
و سمنان است که آزمون بیست و دومین دوره المپیاد علمی دانشجویی در روزهای پنجشنبه
و جمعه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


ol.7005


ol.7000


ol.70010


ol.70020


ol.70030


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium