مشخصات لينك: انتشارات دانش شرقی


طبقه بندي: شروع / كتاب
وب سایت تبلیغاتی انتشارات دانش شرقی در این سایت شما می توانید به نام کلیه کتب منتشره توسط ناشر دسترسی و در صورت تمایل درخواست دهید.
نظرات لينك | تغيير | گزارش لينك شكسته
جزئيات درجه بندي لينك
:مجموع آراء 1
درجه بندي كلي: 10.00

* توجه: اين قسمت درجه بندي رأي دهندگان ثبت شده را در مقايسه با رأي دهندگان ديگر سايتها مي سنجد 10 به 1.
رأي دهندگان بيروني
تعداد درجه بندي ها: 1
تفكيك درجه بنديها توسط مقدار
0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)1 رأي (100.0% مجموع رأي ها)
12345678910
درجه بندي لينك: 10.00
درجه بندي بالا: 10
درجه بندي پايين: 10