شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز  (1396/1/6)

شهر: مشهد   ماه: فروردين    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  سه شنبه  05:08  06:34  12:38  18:43  19:03  23:55
 2  چهار شنبه  05:06  06:32  12:38  18:44  19:04  23:55
 3  پنج شنبه  05:05  06:31  12:38  18:45  19:05  23:55
 4  جمعه  05:03  06:29  12:38  18:46  19:06  23:54
 5  شنبه  05:01  06:28  12:37  18:47  19:06  23:54
 6  يکشنبه  05:00  06:27  12:37  18:47  19:07  23:54
 7  دو شنبه  04:58  06:25  12:37  18:48  19:08  23:53
 8  سه شنبه  04:57  06:24  12:36  18:49  19:09  23:53
 9  چهار شنبه  04:55  06:22  12:36  18:50  19:10  23:53
 10  پنج شنبه  04:53  06:21  12:36  18:51  19:11  23:52
 11  جمعه  04:52  06:19  12:35  18:52  19:12  23:52
 12  شنبه  04:50  06:18  12:35  18:53  19:13  23:51
 13  يکشنبه  04:49  06:16  12:35  18:53  19:13  23:51
 14  دو شنبه  04:47  06:15  12:35  18:54  19:14  23:51
 15  سه شنبه  04:45  06:13  12:34  18:55  19:15  23:50
 16  چهار شنبه  04:44  06:12  12:34  18:56  19:16  23:50
 17  پنج شنبه  04:42  06:11  12:34  18:57  19:17  23:49
 18  جمعه  04:40  06:09  12:33  18:58  19:18  23:49
 19  شنبه  04:39  06:08  12:33  18:58  19:19  23:49
 20  يکشنبه  04:37  06:06  12:33  18:59  19:20  23:48
 21  دو شنبه  04:36  06:05  12:33  19:00  19:20  23:48
 22  سه شنبه  04:34  06:04  12:32  19:01  19:21  23:47
 23  چهار شنبه  04:32  06:02  12:32  19:02  19:22  23:47
 24  پنج شنبه  04:31  06:01  12:32  19:03  19:23  23:47
 25  جمعه  04:29  06:00  12:32  19:04  19:24  23:46
 26  شنبه  04:27  05:58  12:31  19:04  19:25  23:46
 27  يکشنبه  04:26  05:57  12:31  19:05  19:26  23:46
 28  دو شنبه  04:24  05:56  12:31  19:06  19:27  23:45
 29  سه شنبه  04:23  05:54  12:31  19:07  19:28  23:45
 30  چهار شنبه  04:21  05:53  12:30  19:08  19:29  23:44
 31  پنج شنبه  04:19  05:52  12:30  19:09  19:29  23:44