دانشكده ها

 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث - مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)

کمیته برنامه ریزی الهیات و معارف گروه علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی با عنایت به برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی – آموزشی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی لازم، جرحل و تعدیل و تجدید نظر کامل در برنامه های درسی دوره دکتری را ضروری تشخیص داد و به امید نزدیک شدن به این اهداف، با ملحوظ داشتن اصول قانون اساسی و خطوط اصلی برنامه های کلی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور، به تنظیم و تدوین برنامه های درسی مناسب برای دوره دکتری الهیات و معارف اسلامی در پنج رشته (علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کلام و فلسفه اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ) اقدام کرد. اهدف و مشخصات کلی برنامه ها، سرفصل دروس و منابع این دروس که به تصویب کمیته مذکور رسیده به شرح زیر است:

طول دوره تحصیل

دقیقاً مطابق آئین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

تعداد واحدها

28 تا 30 واحد، مشتمل بر 20 واحد از رشته اصلی و 8 تا 10 واحد برای گرایش فرعی در نظر گرفته شده است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع دکتری پی اچ دی رشته الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآن وحديث

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 61152009 رجال حدیث خير اصلي    
2 61152010 تاریخ قراءات خير اصلي    
3 61152021 علم الحدیث (1) خير اصلي    
4 61152076 تحقیق درباره ترجمه قرآن خير اصلي    
5 61152101 تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن ومتاخر شیعه خير اصلي    
6 61152112 تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن ومتاخر اهل سنت خير اصلي    
7 61152123 تفسیر (1) خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها