دانشكده ها

 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی - مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)

کمیته برنامه ریزی الهیات و معارف گروه علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی با عنایت به برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی – آموزشی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی لازم، جرحل و تعدیل و تجدید نظر کامل در برنامه های درسی دوره دکتری را ضروری تشخیص داد و به امید نزدیک شدن به این اهداف، با ملحوظ داشتن اصول قانون اساسی و خطوط اصلی برنامه های کلی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور، به تنظیم و تدوین برنامه های درسی مناسب برای دوره دکتری الهیات و معارف اسلامی در پنج رشته (علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کلام و فلسفه اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ) اقدام کرد. اهدف و مشخصات کلی برنامه ها، سرفصل دروس و منابع این دروس که به تصویب کمیته مذکور رسیده به شرح زیر است:

طول دوره تحصیل

دقیقاً مطابق آئین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

تعداد واحدها

28 تا 30 واحد، مشتمل بر 20 واحد از رشته اصلی و 8 تا 10 واحد برای گرایش فرعی در نظر گرفته شده است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره چهار ترمي دكتري رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 61113017 فقه 1- قوانین و حقوق تجارت در اسلام خير اصلي    
2 61113062 اصول -1 خير اصلي    
3 61113073 اصول -2 خير اصلي    
4 61113119 قواعد فقه -1 خير اصلي    
ترم 2
5 61113028 فقه 2- قوانین و حقوق تجارت در اسلام خير اصلي    
6 61113039 فقه 3- قوانین حقوق تجارت در اسلام خير اصلي    
7 61113084 اصول -3 خير اصلي    
8 61113120 قواعد فقه -2 خير اصلي    
ترم 3
9 61113040 فقه 4- حقوق جزای اسلامی خير اصلي    
10 61113095 اصول -4 خير اصلي    
11 61113131 نقد و بررسی آیات الاحکام خير اصلي    
ترم 4
12 61113051 فقه 5 - آئین دادرسی خير اصلي    
13 61113108 اصول -5 خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها