دانشكده ها

 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث - مقطع کارشناسی ارشد

به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی متعبد وآگاه به فرهنگ معنوی اسلامی و با توجه به لزوم تحول در برنامه های درسی اقدام به تهیه و تدوین برنامه درسی کارشناسی ارشدشده است.
اهداف این برنامه عبارتند از:
1- عمق بخشیدن به آموزشهای قرآن و حدیث
2- ارائه برنامه های متناسب با نیازهای آموزشی روز
3- برقراری تناسب بین دو بخش قرآن و حدیث

طول دوره تحصیل

واحدهای درسی مجموعاً 32 واحد که 28 واحد آن آموزشی – پژوهشی و 4 واحد پژوهشی محض است. از این 4 واحد . یک واحد به سمینار پژوهشی و 3 واحد به پایان نامه اختصاص دارد.
شرایط ورود و پذیرش دانشجو
1- پذیرش دانشجو براساس مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
2- داودطلبان پذیرفته شده در مرحله اول (چند برابر ظرفیت ) موظفند در مصاحبه علمی شرکت کنند.
3- دانشجویان موظفند علاوه بر دورس این برنامه، دروسی را که لازم است نیز به عنوان پیشنیاز بگذارنند، در این دروس نمره قبولی در هر درس پذیرفته شده در میانگین نمرات دانشجو منظور نمی گردد.

مواد و ظرایب امتحانی
1- علوم قرآنی 4
2- تفسیر 4
3- علوم حدیث 4
4- زبان عربی 2
5-زبان انگلیسی 1

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره چهار ترمي كارشناسي ارشد رشته علوم قرآني و حديث

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 215 آشنائی با کامپیــــوتر خير پايه    
2 31153045 تفسیر قرآن -1 خير اصلي    
3 31153067 روشهای تفسیری -1 خير اصلي    
4 31153078 زبان خارجی -1 خير اصلي    
ترم 2
5 31153089 تاریخ و حدیث -1 خير اصلي    
6 31153103 تفسیر قرآن -2 خير اصلي    
7 31153114 علوم قرآنی -1 خير اصلي    
8 31153125 علوم قرآنی -2 خير اصلي    
ترم 3
9 31153034 تاریخ قرآن خير اصلي    
10 31153056 تفسیر قرآن -3 خير اصلي    
11 31153090 مفردات قرآن -1 خير اصلي    
12 31153136 علوم قرآنی -3 خير اصلي    
13 31153147 رسالـه -1 خير اصلي    
ترم 4
14 31113016 علوم قرآنی -4 خير اصلي    
15 31153012 فقه الحدیث خير اصلي    
16 31153023 مفردات قرآن -2 خير اصلي    
17 31153158 رسالـه -2 خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها