دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی عمران - سازه - مقطع کارشناسی

رشد سریع و روز افزون علوم مختلف در جهان به ویژه در دو دهه اخیر، لزوم برنامه ریزی مناسب و تلاش مضاعف جهت هماهنگی با پیشرفت های گسترده علمی و صنعتی را ضروری می سازد و بدون شک خودباروری و استفاده مطلوب از خلاقیت های انسانی و ثروتهای ملی و از مهم ترین عواملی است که در این راستا می توانند مثمر ثمر واقع شوند و در حقیقت با برنامه ریزی مناسب و استفاده مطلوب از ابزار و امکانات موجود، می توان در مسیر ترقی و پیشرفت گام نهاد. در این راستا هر پروژه عمرانی در مراحل مختلف مطالعات اولیه، طرح اجرا و کنترل های بعدی نیازمند برنامه ریزی مناسب و استفاده مطلوب از امکانات موجود می باشد. آمارهای موجود و سرعت جذب و استفاده مطلوب ازامکانات موجود می باشد. آمارهای موجود و سرعت جذب فارغ التحصیلان این مجموعه بوسیله وزراتخانه ها و ارگانهای دولتی و بخش خصوصی اهمیت زیاد این مجموعه را نشان می دهند. گروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامه ریزی با اتکال به خداوند متعال و با امید به فراهم شدن زمینه های لازم برای ارتقاء در زمینه آموزش های فنی و مهندسی با توجه به برنامه تهیه شده قبلی، اقدام به بازنگری کلی و اساسی مجموعه کارشناسی مهندسی عمران نمود که با دستیابی به سطح بالای علم و تکنولوژی و با حمایت شایسته از جانب دانشگاهها بتوان شاهد بروز شکوفایی استعدادهای درخشان ملت مسلمان ایران باشیم.

طول دوره تحصیل

طول متوسط دوره این مجموعه 4 سال است. طول هر نیسمال تحصیلی 16 هفته آموزش کامل می باشد. هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 32 ساعت و کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول هر نیسمال تحصیلی می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد به شرح زیر می باشد:
دروس عمومی 20 واحد مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دروس پایه 24 واحد
دروس اصلی و تخصصی الزامی 81 واحد
دروس اختیاری 15 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این مجموعه دارای قابلیت و توانائیهای زیر خواهند بود:
- طراحی و محاسبه ساختمانها و ابنیه مهندسی متعارف، راهسازی و تاسیسات آبی بعنوان مهندسی همکار در مهندسین مشاور
- مهندسی کارگاه به منظور پیاده کردن و اجرای طرحهای ساختمانی و راهسازی وتاسیسات آبی در کلیه کارگاههای ساختمانی و راهسازی بعنوان همکار در شرکت های پیمانکاری
- مهندس ناظر کارگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی و در زمینهای فوق
- ادامه تحصیل در مجموعه تخصصی عمران و دوره های تحقیقاتی در زمینه های مذکور

ضرورت و توانایی

اهمیت این مجموعه با توجه به موارد زیر روش می شود:
-سیاستهای عمرانی دولت و توجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمانهای مسکونی، بزرگ راهها، راه آهن، راههای اصلی و فرعی، شبکه های آبرسانی.
-اولویت بندی رفع نیازهای عمرانی در زمینه های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها وشهرهای کوچک
برای اخذ دروس اصلی و تخصصی و همینطور دروس اختیاری به دو صورت زیر می توان براساس نظر آموزشی یا دانشکده عمران عمل نمود.
توجه شود که گروه عمران یا دانشکده عمران مجاز به انتخاب یکی از دو حالت زیر برای دانشجویان خواهند بود:
الف) حالت بدون گرایش:
1- اخذ 67 واحد دروس اصلی بصورت الزامی
2- اخذ14 واحد از جدول دروس تخصصی از میان دروس هر چهار گرایش به دلخواه
3- اخذ 15 واحد از جدول دروس اختیاری، بدون اختیاری بدون توجه گرایش و همینطور از دروس اخذ نشده جدول دروس تخصصی در این حالت دانشجو به اخذ مدرک کارشناسی مهندسی عمران نایل خواهد شد.
ب- حالت گرایشی :
1- اخذ 67 واحد دروس اصلی بصورت الزامی
2- اخذ کلیه واحدهای جدول دروس تخصصی در گرایش انتخابی
3- اخذ واحدهای جدول دروس اختیاری در گرایش انتخابی تا سقف 29 واحد با در نظر گرفتن واحدهای بند 2 در این حالت دانشجو به اخذ مدرک کارشناسی مهندسی عمران (گرایش نظر) نایل خواهد شد.

دوره آموزشي با اين مشخصات به ثبت نرسيده است