دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - مقطع کارشناسی

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند"ب" اصل دوم و بندهای 2و12و اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام بند 7 چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8و 9 این اصل و اصول دیگر و نظر به اهمیت روز افزون فن و دانش کامپیوتر و گسترش تصادی کاربرد آن در تمام زمینه های حیات بشری و نیاز فزاینده تکنولوژی و علوم معاصر به کامپیوتر پس از بررسی و مطالعه در ابعاد گسترده این صنعت دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر با مشخصات زیر تدوین شده است.

طول دوره تحصیل

طول متوسط این دوره 4 سال است و برنامه درسی آن برای 8 ترم طرح ریزی شده است. طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل، مدت هر واحد درس نظری 17 ساعت، عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 51 ساعت و طول مدت کارآموزی 2 ماه کاری میباشد.
تعیین گرایش تخصصی دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر میتواند پس از گذراندن موفقیت آمیز حداقل 50 واحد از دروس پایه و اصلی و براساس انتخاب دانشجو و امتیاز او ( با استفاده از رابطه زیر) توسط گروه آموزشی انجام گیرد.

+ 15/0 × (معدل امتحان کتبی سال آخر متوسطه) =امتیاز
+ 15/ 0 × (نمره آزمون سراسری طراز شده به حداکثر20)
70/0 × (معدل کل دروس پایه و اصلی اخذ شده )

تعداد واحدها

دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 21 واحد
دروس اصلی 59 واحد
دروس تخصصی 25 واحد
دروس اختیاری 15 واحد
دروس اختیاری 15 واحد
جمع کل واحدها 140 واحدها

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قابلیت و مهارتهای زیر را خواهند داشت:
1- بررسی و شناسایی سیستمهای کامپیوتری به منظور انتخاب و سفارش سخت افزار و یا نرم افزار بهینه، هدایت و نظارت در نصب و بهره برداری ازآنها.
2- ارائه روشهای عیب یابی اصلاح و تکمیل سیستمهای سخت افزاری و یا نرم افزاری موجود و نظارت بر این امور.
3- طراحی، ساخت و راه اندازی سیستمهای جدید سخت افزاری و یا نرم افزاری
4-تشخیص لزوم استفاده از کامپیوتر در کنترل عملیات در محیط های مختلف
5-شناسایی تکنیکهای جدید طراحی و ساخت کامپیوتر ، ارزیابی و بکارگیری آنها.

ضرورت و توانایی

تربیت کارشناسان مهندسی کامپیوتر با توجه به موارد روشن میشود.
1- توسعه و گسترش روز افزون تکنولوژی کامپیوتر و دانش آن
2- نقش حیاتی دانش و تکنولوژی کامپیوتر در جمع زمینه های علمی، صنعتی، اقتصادی، مدیریتی آموزش و پژوهشی
3- لزوم ارتقاء سطح دانش جامعه در زمینه دانش و تکنولوژی کامپیوتر
4- لزوم همگانی جامعه با پیشرفتهای نوین در جوامع پیشرفته

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

                  
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 250 فارسی عمومی خير پايه    
2 401 فیزیک -1 خير پايه   هم نیاز
3 23105024 ریاضی عمومی -1 خير اصلي    
ترم 2
4 402 فیزیک -2 خير اصلي   هم نیاز
5 23130010 ریاضی عمومی -2 خير اصلي  پیش نیاز
6 23151033 برنامه سازی پیشرفته خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
7 23105035 معادلات دیفرانسیل خير اصلي   هم نیاز
8 23105057 آمارواحتمالات مهندسی خير اصلي  پیش نیاز
9 23151066 مدارهای منطقی خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
10 23151191 زبان تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 4
11 23151011 ریاضیات مهندسی خير اصلي  پیش نیاز
12 23151124 معماری کامپیوتر خير اصلي  پیش نیاز
13 23151180 نظریه زبانها و ماشینها خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
14 23151168 طراحی الگوریتمها خير اصلي  پیش نیاز
15 23152116 سیگنالها و سیستمها خير اصلي  پیش نیاز
16 23152149 اصول طراحی کامپایلر خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
17 23151135 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خير اصلي  پیش نیاز
18 23151157 شبکه های کامپیوتری خير اصلي   هم نیاز
19 23152150 آزمایشگاه سیستم عامل خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
20 23151113 آزمایشگاه ریزپردازنده خير اصلي  پیش نیاز
21 23152081 پروژه نرم افزار خير تخصصي  پیش نیاز
22 23152092 کارآموزی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
23 23152138 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
24 23152161 آزمایشگاه پایگاه داده ها خير اصلي  پیش نیاز
25 23153062 مهندسی اینترنت خير تخصصي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها