سه‌شنبه 11 فروردين 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

دانشكده ها

 

طول دوره تحصیل

طول ان دوره بطور متوسط دو سال می باشد. ولی در صورت لزوم دانشجویان مجازند که حداکثر ظرف سه سال آنرا به اتمام برسانند. شکل نظام نمیسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال بمدت 16 هفته می باشد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 32 واحد به قرار زیر است:
- دروس الزامی 14 واحد
- دروس انتخابی 12 واحد
- پایان نامه 6 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در دانشگاهها و موسسات پژوهشی بعنوان مربی و در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بعنوان مدیر فنی، برنامه ریز و سرپرست پروژه به انجام وظیفه مشغول گردند و در زمینه های مشروحه زیر مسئولیت پذیرفته نقش خود را ایفا نمایند.
- برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و نظارت بر تهیه و اجرای راههای منابع آب کشور
- تحقیق در زمینه آبیاری و زهکشی
- تدریس دروس مربوط به آبیاری و زهکشی در آموزشکده ها و دانشکده ها کشاورزی

ضرورت و توانایی

با توجه به نقشی که آب در کشاورزی دارد و نظر به اهمیتی که مسائل مربو به حفظ و حراست و بهره برداری منابع آب بعنوان حیات کشاورزی دارا می باشد، ضرورت و اهمیت رشته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی روشن می گردد. ایران با وسعت زیاد و آب و هوای معتدل نسبتاً خشک دارای منابع آبی تقریباً محدود و غیر کنترل شده می باشد که برای مدیریت آن لازم است متخصصینی با بینش و آگاهیهای کافی تربیت شوند تا از عهده این مهم برآیند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

   
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 34123121 رابطه آب و خاک و گیاه - تکمیلی خير اصلي    
2 34126028 فیزیک خاکی تکمیلی خير اصلي    
3 34141010 رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی خير اصلي    
4 34141021 هیدرولیک مجاری روباز خير اصلي    
5 34141032 مهندسی منابع آب خير اصلي    
6 34141043 آبیاری سطحی خير اصلي    
7 34141076 زهکشی تکمیلی - نظری خير اصلي    
8 34141087 زهکشی تکمیلی - عملی خير اصلي    
9 34143027 ریاضیات مهندسی خير اصلي    
10 34143049 هیدرولیک رسوب خير اصلي  پیش نیاز
11 34143050 هیدرومتئورولوژی خير اصلي  پیش نیاز
12 34143334 هیدرومتئورلوژی خير اصلي  پیش نیاز
13 34143389 فیزیک خاک تکمیلی خير اصلي    
14 34143469 مدیریت وبهره برداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی خير اصلي    
15 34143470 فیزیک خاک تکمیلی - نظری خير اصلي    
16 34143481 فیزیک خاک تکمیلی - عملی خير اصلي    
17 34143505 آبیاری تحت فشار خير اصلي    
18 34143516 کیفیت آب تکمیلی خير اصلي    
19 34143549 طراحی شبکه های آبیاری وزهکشی خير اصلي    


ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي | الهيات شهيد مطهري | تربيت بدني و علوم ورزشي | دامپزشكي | علوم اداري و اقتصادی | علوم | علوم تربيتي | علوم رياضي | كشاورزي | مهندسي | معماری، شهرسازی و هنر اسلامی | منابع طبيعي و محيط زيست | پژوهشکده علوم گياهي | مرکز آموزش های الکترونیکی